Người nghệ sĩ

.Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố. Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường… Chị ấy …