Photo Đông Tây Bắc

Bộ ảnh được thực hiện vùng Đông Tây bắc Việt Nam Nơi đây núi đá ngã lòng đong đưa Sông Niệm ( …